Sunday, March 10, 2013

කරන රැකියාවත් අපිටම කෙලියි ද?

Best Blogger Tips
රැකියාව යනු අප හැමෝම ජීවිතේ කියන රෝල ගහගන්න කරන හැම දෙයකම ප්‍රධාන පුරුක. හුස්ම ගන්නත් සල්ලි ඕනේ මේ කාලේ රැකියාව කියන දේට තියෙන්නේ ප්‍රධානම තැන. ඒත්, ජීවිතේ ගැට ගහගන්න ඔට්ටු වෙන රස්සාව තමාගේ ජීවිතේට, කල් පැවැත්මට තර්ජනයක් වෙලාද කියන එක ගැන ඔබ සැලකිලිමත් ද?

වෘත්තීය සුරක්ෂීතතාවය හා සෞඛ්‍ය කියල කියන්නේ මුළු ලෝකෙම සැලකිල්ල දිනා ගත් මාතෘකාවක්. යම් කිසි රැකියාවක නිරත වන්නෙකු එම රැකියාවේ ස්වභාවය හේතුවෙන් අනතුරු වලට හෝ රෝගාබාධයන්ට ලක් වේ නම් එය අනුමත කල හැකි ද? ශ්‍රී ලංකාව අතින් කතා කිරීමේ දී විවෘත ආර්ථිකයත් සමග බිහිවූ කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර, දහස් ගණනක් ජනතාවට රැකියා අවස්ථා ලබා දීමට සමත් වුණා. අලුතින් බිහි වන කර්මාන්ත සමග මෙරටට පැමිණි දියුණු තාක්ෂණය හා කාර්මික ක්‍රම උපයෝගී කර ගනිමින් රැකියාවේ නියුතු වීමට සේවකයන්ට හැකි වුණා. නමුත් එම තාක්ෂණය හා නවීන ක්‍රම සේවකයන් අනතුරු, රෝගාබාධ වෙත නැඹුරු කිරීම සීඝ්‍ර ලෙස ඉහල යෑමට පටන් ගැනුනා. මෙම හේතූන් පදනම් කොට ගනිමින් අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව සේවකයාගේ වෘත්තීමය සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් නීති හා රෙගුලාසි, සංවිධාන, තත්ව සහතික හා රාජ්‍ය ආයතන බිහි කිරීමට අත්පොත් තබන ලදී.

හාල් ගෝනිය කර ගහන්නාගේ සිට ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා දක්වා සියල්ලෙකුටම වෘත්තීමය සෞඛ්‍ය ගැටලු මතු විය හැක. නිවැරදි ඉරියව් භාවිතා නොකිරීම, නිවැරදි උපදෙස් භාවිතා නොවීම, පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරන පැලදීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, මැලි කමක් දැක්වීම මෙන්ම තමන් නිරාවරණය වී සිටින්නේ කුමන ආකාරයේ වෘත්තීමය සෞඛ්‍ය ගැටලුවකට ද යන්න පිළිබදව දැනුවත් නොවීම හේතුවෙන් සේවකයින් නිරන්තර රෝගාබාධයන්ට ලක් වේ. ඉදින් මෙම ගැටලුවට නීති පැනවීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේවි ද? නැත.
නීති පැනවීමත් සමගම සේව්‍ය සේවක දෙපාර්ශවයම දැනුවත් කිරීම, පුහුණු කිරීම හා එම ගැටලු අවම කිරීමට අවශ්‍ය පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කල යුතුය. සේව්‍ය සේවක දෙපාර්ශවයේම දැක්ම හා අරමුණු වල සැබෑ වෙනසක් සිදු කල යුතුය.

මෙම අවශ්‍යතාවයන් සැපිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතනයක් පිහිටුවා ඇත. කම්කරු හා කම්කරු සබදතා අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂීතතා හා සෞඛ්‍ය ආයතනය මගින් යම් කර්මාන්තයකට අවශ්‍ය වෘත්තීමය සුරක්ෂීතතාවය පිළිබද උපදෙස්, තත්ව සහතික හා පුහුණු පාඨමාලා ලබා ගත හැක. ශ්‍රී ලංකා රජයේ අනුමත සහතිකයන් තම කර්මාන්තයට ලබා ගැනීමට හැකි වනවා සේම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ වසර ගණනක ජාතික හා අන්තර්ජාතික වශයෙන් අත්දැකීම් හා පුහුණුව ලත් නිළධාරීන්ගේ සේවාව හා අනුමැතියන් ඔබ ආයතනයට ලබා ගත හැක.

ඉහත දැක්වූ ආකාරයේ සේවාවන් ලබා දීමට සමත් පෞද්ගලික ආයතන බොහෝමයක් ද ලංකාවේ ආරම්භ කර ඇත. හුදෙක්ම ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථය පමණක් අරමුණු කරගත් එම ආයතන වෙතින් සේවකයාගේ වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය මනාව රැකේවි යැයි විශ්වාස කල නොහැක. එනමුත්, රාජ්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂීතතා හා සෞඛ්‍ය ආයතනය අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගත් හා යාවත්කාලීන වන අත්දැකීම් හරහා තම සේවාවන් බෙදා හරියි.

ඔබ ආයතනයේ වෘත්තීමය රෝග හා අනතුරු සදහා අවදානමක් ඇතැයි ඔබට සිතෙන්නේ නම් ඒ සදහා පිළියම් යෙදීමට ප්‍රමාද වෙන්න එපා. සෞඛ්‍යමත් ශ්‍රම බලකායක් යනු ආයතනයේ සහ රටේ දියණුවයි!!


No comments:

Post a Comment

Your Commentoos ... !